Да бъдат повишени заплатите на кметовете на селата в Пазарджишка община с 14% - такова предложение ще гласуват на днешната си последна за мандата сесия местните съветници, която ще се проведе от 14:00 часа. То е внесено от кмета на общината Тодор Попов, като за неговата заплата не е предвидено увеличение. 

Със Закона за държавния бюджет за 2023 г. е определен лимит за средствата за възнаграждения на кметове в размер на 763 200 лв, което позволява увеличение на възнагражденията до 14% спрямо досегашните размери. С настоящето предложение се предлага увеличение на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства и кметските наместници с 14% - посочва в мотивите си Попов.

Ако предложението бъде одобрено, кметът на най-голямото село в общината - Мало Конаре, ще получава 1900 лева, на Ивайло - 1755 лева, на Алеко Константиново, Огняново и Главиница - по 1630 лева. В другите села възнагражденията на местните управници ще са от 1310 до 1480 лева, а в 4 населени места, ръководени от кметски наместници - по 1170 лева.

Съветниците ще определят и временно изпълняващи длъжността на кметове на села до полагане на клетва на новоизбраните след предстоящия местен вот управници.