Днешният ден ще е неучебен, но присъствен за учениците в страната, припомнят от образователното министерство. Това означава, че учениците и учителите трябва да се явят в училище, въпреки че учебни занятия няма да има.

Директорите определят как да се уплътни времето на децата. Те могат да организират занимания по интереси или спортни празници. Друга възможност е да се отиде в предприятие, където да се запознаят с дейността, с цел ранно кариерно ориентиране.

Могат да се посетят и различни музеи, като тези към Българската академия на науките - Археологическият, Природонаучният, Етнографският и Националният антропологичен музей, както и Ботаническата градина, ще са с вход свободен за учениците.

Отворени за организирани ученически посещения ще са и другите Национални и регионалните музеи в страната. В училищата, в които няма избирателни секции, ще се провеждат редовни учебни занятия. Директорите имат право да изберат да има нормален учебен процес и в други училища, уточниха от просветното ведомство.