УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен участва като партньор в концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион с индикативен бюджет 52 485 511 лева и срок за изпълнение 36 месеца.

Концепцията за ИТИ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ се базира на „Едно здраве“ на ЕС, което представлява многосекторен и трансдисциплинарен подход, работещ на местно, регионално, национално и глобално ниво с цел постигане на оптимални здравни резултати.

УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен кандидатства за реализиране на следните инвестиционни намерения:

Закупуване на апаратура, свързана с увеличение на капацитета на болницата за превенция и диагностика на сърдечно-съдови заболявания;

Изграждане на кабинет за телеобразна диагностика;

Изграждане на кабинет за телекардиология;

Изграждане на модерни интегрирани операционни зали и телемедицина за подобряване на диагностиката от разстояние по време на онкологични операции;

Облагородяване и озеленяване на прилежащите към УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД град Плевен открити обществени пространства и изграждане на паркоместа със соларни панели.

Със заложените в концепцията инвестиции Университетстка болница „Д-р Г.Странски“ ,град Плевен, ще кандидатства за финансиране по Програма “Развитие на регионите“ и Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подобна инвестиция ще затвърди позициите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ като лидер на пазара на медицински услуги в град Плевен и област Плевен.