Това е проект за сътрудничество на гражданското общество в областта на младежта по Програма Еразъм+ с продължителност 3 години.
Координатор е AIFED, Испания, а 12 партньора от 11 страни сформират партньорска мрежа - Сърбия, Италия, Португалия, Гърция, Австрия, Румъния, Германия, България, Полша и Северна Македония. Партньор от България е Сдружение „Учебна работилница Европа“.


Metaverse е виртуален свят, в който можем да влезем с помощта на набор от технологични и цифрови устройства. Това е място, където имаме способността и силата да правим неща, които никога не бихме могли да правим в реалния свят, без да напускаме дома си. Защо да не използваме тази метафорична сила, за да подобрим това, което ще бъде нашето ново бъдеще, позволявайки на всички да пристигнем еднакво подготвени, без да изоставяме никого и с всички инструменти, от които се нуждаем? Този път на подготвителния процес се нарича „Метаверсинг“.
Чрез тази 3-годишна работа партньорите ще работят в една посока, да се създаде мрежа за сътрудничество между НПО и местни и европейски субекти, които подкрепят европейските младежки политики за разработване на дейности, които овластяват, насърчават и обогатяват младежите с нови възможности и начини за участие и поемане на активна гражданска роля в обществото, по такъв начин, че Европейската година на младежта да не приключва през 2022 г.


Очевидно е, че светът, в който живеем, се характеризира с непрекъснати и бързи промени, технологичната революция, която характеризира 21-ви век, е повече от реалност, тя вече е виртуалност и се нарича „метавселена“. „Основната цел на този проект е да доближи младите хора до виртуалните светове и ние от Сдружение „Учебна работилница Европа“, заедно с членовете на нашата мрежа, ще предоставим на младите хора цифрови умения и ще ги направим по-добри граждани на това, което предстои, метавселената.
В тази нова виртуална реалност вниманието към околната среда, изменението на климата, приобщаването и равенството между половете вече не е просто идея, но тези концепции трябва да бъдат разбрани и приложени към ежедневието, особено за тези млади хора, които се наричат „дигитални местни жители“, споделя г-жа Пенка Спасова, координатор по проекта.
Мрежата за сътрудничество, създадена за развитието на проекта „Metaversing“, фокусира младите хора, така че те да постигнат способността да оцелеят в променящия се свят, което ще им помогне да разберат, реагират и оцелеят в новия виртуален свят, като намалят в този нов свят дискриминацията, насилието и неекологични действия, накратко, един по-добър свят.

Какво е направено досега?
• Провеждане на видеоконференции – срещи между поколенията в рамките на партньорската мрежа
• Честване на солидарността и сътрудничеството между поколенията: 29 април се отбелязва като Европейски ден на солидарност между поколенията от 2008 г., когато по предложение на Словенското председателство, Европейският съвет прие да се почита този ден. За първи път Европейският ден на солидарност между поколенията бе отбелязан през 2009 г. във всички страни, членки на ЕС, включително и в България.

В онлайн конференция партньорите по проект METAVERSING, „Мета вселена“, дискутираха темата за солидарност и сътрудничество между поколенията, за различията и предимствата на различните генерации, за възможностите за приемственост и надграждане.

В импровизирано студио Сдружение Учебна работилница Европа организира и засне среща между поколенията с млади хора от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен, както и с активни граждани на град Плевен. Беше проведена дискусия и интервюта, в които младите хора, заедно с възрастните, разгледаха виртуалната среда и дигитализацията като възможности за един по-добър свят, за едно по-добро бъдеще.

След събиране на всички записи, координаторът AIFED ще комплектова всички  видеоклипове и ще създаде документален видео филм, който ще бъде със субтитри на всички езици на мрежата.

Създадено e-Toolkit като ръководство за YouthWorkers (работещите с младежта) за всичко, което включва работата в метавселената с млади хора (от създаването на техен собствен аватар до дизайна на виртуалното пространство).

На 26-ти май - проведен видео урок във виртуална класна стая за създаването на аватари, в която бяха показани функции и възможности за провеждане на виртуални, интерактивни срещи и занимания.

Партньорите бяха запознати как могат да използват иновативните инструменти и пространството, налични във виртуалната реалност, за работни цели и развиване на дейности за формиране, включване и транснационално сътрудничество на европейско ниво. Всички изглеждаха много заинтересовани и ентусиазирани да присъстват чрез своя аватар в този нов свят. Някои от участниците бяха толкова ентусиазирани, че показаха отличните си танцови способности чрез своите аватари в Мета Вселената!

Предстои срещи лице в лице – посещение на Европейския парламент в Страсбург в края на месец юни, както и непрекъсната визуализация и разпространение на информация за проекта и резултатите.

Повече за проекта в секция новини на страницата на Сдружение „Учебна работилница Европа“ и във Facebook.