Ученици от Средно училище “Св. Св. Кирил и Методий” в Смолян се включиха в инициатива за безопасно поведение на пътя - „Посланията на снежинката”. Тя е по  инициатива на училищната комисия по Безопасно движение по пътищата. Фокусът на инициативата е насочен към вниманието на водачите на моторни превозни средства и на всички участници в движението върху необходимостта от засилване на бдителността  при зимни условия. 

Снежинката е символично послание за безопасно движение. 

Всички ученици от I – IV клас изработиха красиви бели снежинки, олицетворяващи крехкостта на човешкия живот, който трябва да се пази от всички участници. 

А посланията върху тях, загрижено „призовават“ към безопасно поведение на пътя. Учениците ги поставиха върху стъклата на паркирани автомобили и раздаваха на пешеходци в Смолян.