Повече от двадесет младежи от 12-и клас на ФСГ „Атанас Буров“ в Хасково присъстваха днес на лекция, изнесена от председателя на Административен съд–Хасково Василка Желева на тема: „Представяне на професията съдия. Запознаване със статута на административните съдии в Република България“. Всички те получиха и Конституция на Република България, информационни материали и удостоверения за участие.


Откритият урок е част от Образователната програма на Висшия съдебен съвет „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се реализира за поредна година в страната в изпълнение на споразумение между ВСС и Министерството на образованието и науката. Целта на програмата е повишаване на правната грамотност на подрастващите и запознаването им с работата на органите на съдебната власт.


През 2023 година Административен съд – Хасково ще участва активно в програмата, като чрез свои съдии и съдебни помощници ще представи 5 лекции на различни теми от правото, които ще се проведат в периода февруари – юни с ученици от различни класове на ФСГ „Атанас Буров“ в Хасково.


Следващият урок е предвиден за 16 март от 12.30 часа и е на тема: „Съдебната система в Република България – функции и структура“. Лектор ще е заместник-председателят на Административен съд – Хасково съдия Ива Байнова.