През септември 2023 г. в област Добрич са функционирали 151 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщава НСИ. Броят на стаите в тях е 10.3 хил., а на леглата - 24.4 хиляди. В сравнение със септември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намаляват с 0.7 %, а броят на леглата в тях намалява с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2023 г., е 187.0 хиляди. Българските граждани са реализирали 69.8 хил. нощувки, а чуждите - 117.2 хиляди.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2023 г. достига 54.2 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2023 г., са 26.2 хил. и са реализирали средно по 2.7 нощувки. Чуждите граждани са 28.0 хил. и са реализирали средно по 4.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2023 г. е 27.1%, като се увеличава с 8.7 процентни пункта в сравнение със септември 2022 година. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (56.7%).

Приходите от нощувки през септември 2023 г. достигат 18.1 млн. лева, като приходите от чужди граждани са 12.3 млн. лв., а от български граждани - 5.8 млн. лева.