Англия без Бент срещу България, две въпросителни в състава на Капело