Основният довод на засегнатите е, че все още в България не са изградени достатъчно алтернативни източници на енергия, които да обезпечат повишеното търсене на енергия и недостигът, който ще се получи, ако централите бъдат затворени преждевременно. Според представители на бранша необмисленото затваряне на въглищни мини и ТЕЦ-ове с основно гориво въглища ще създаде огромна социална криза, изкарвайки стотици хиляди българи от пазара на труда. Според засегнатите е необходимо максимално дълго да се използват въглищата като национален ресурс, който ни гарантира енергийна независимост.

„Целият въглищен сектор е готов на ефективни протестни действия, ако планът за Възстановяване и устойчивост в частта си за закриване на въглищните централи не бъде променен! За Европа енергийният преход трябва да е справедлив, плавен и „Никой да не бъде изоставен“, което означава при взимането на решения да се съблюдават интересите на всички засегнати страни и да не се оставя някой бранш да „гине“ за сметка на интересите на друг. Ако Планът за възстановяване и устойчивост се реализира, както е одобрен, вероятно България ще наруши и трите основни правила, защото според така одобрения план преходът ще бъде рязък и несправедлив за всички засегнати страни. Едни ще бъдат облагодетелствани, а други ще бъдат буквално хвърлени на боклука.“ каза инж. Севдалин Желев изпълнителен директор на Топлофикация Русе.

Експертът напомни, че през зимата въглищните централи подсигуряват не само отопление и битова гореща вода за стотици хиляди български домакинства и учреждения, а и произвеждат над 60% от електрическата енергия. По думите му това е и причината дружествата да не се ликвидират умишлено. Според инж. Севдалин Желев трябва да се даде достатъчно време на всяко дружество, за да извърши своята енергийна трансформация и смяна на горивния микс.

„Топлофикация Русе вече прави стъпки за диверсификация на горивния микс чрез въвеждане в експлоатация на мощности, използващи биомаса и природен газ за производство на енергия. Трансформацията изисква огромни инвестиции и време. Със сигурност няма как да преустановим изцяло използването на въглища до 2026 година. Да, ще намалим използваните количества значително, но няма как в толкова кратки срокове напълно да спрем да разчитаме на въглища за производство на енергия. Ако направим това, значително ще намалим производството на енергия, което не мисля, че е опция предвид увеличеното потребление през последните години.“ каза инж. Севдалин Желев изпълнителен директор на Топлофикация Русе.

Директорът на Топлофикация Русе определи затварянето на въглищните ТЕЦ в следващите 3 години като „убийство за българската енергийна независимост“.