Теодора Мирославова Петрова встъпи днес в длъжност, като съдия в димитровградския Районен съд, съобщават от Окръжен съд-Хасково.


На проведено Общо събрание пред зам. административния ръководител - председател на Окръжен съд – Хасково – Милена Дечева и административния ръководител – председател на Районен съд – Димитровград – Огнян Гълъбов, встъпването в длъжност бе удостоверено с подписване на съответния акт, след което в присъствието на съдиите, служителите и гости, Ппетрова положи клетва и подписа клетвен лист, съгласно разпоредбите на чл. 155 и чл.157 от Закона за съдебната власт, уточняват от ХОС.


Съдия Петрова е назначена след обявен конкурс за заемане на длъжност „съдия“ в районните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС от 11.07.2023 г. 


Съдия Теодора Петрова е родена в Димитровград. Завършила е юридическото си образование в УНСС и има близо 5 години юридически стаж. Започва кариера си, като юрисконсулт, след което практикува, като младши адвокат.

От 2021 година е младши съдия в Софийски градски съд до настоящият момент.