Дейностите през тази седмица на фирмата изпълнител на текущи ремонти
„Инжстрой” ЕООД обхващат основно комплексите „Дружба„ и „Сторгозия”.
Ще бъде изкърпена асфалтовата настилка на улицата между бл. 411 и бл. 412 и пред бл. 425, вх. А в жк „Дружба”. Продължава ремонтирането на рампите в местата за пресичане на пешеходната пътека срещу улицата на бл. 6 и в разделителната зелена ивица на ул.”Цар Самуил” и обновяването на тротоара на ул. „Д-р Петър Берон” от входа на училището до ул.”Лозенка”
в жк „Сторгозия”.

Екипи ще извършват дейности по почистването, повдигането и ремонтирането на ревизионните шахти на улица „Индустриална” при кръстовището с „Алфа микс” и „ИТА България”, както


и на ул.”Неофит Рилски” № 29.

Ще се извърши ремонт на оттоци при влизане от паркинга към ул. ”Коста Хаджипакев” и на ул. „Неофит Рилски” в посока
болницата, след кръстовището с ул. „Братя Миладинови”. Предвижда се възстановяване на отточни решетки на тролейбусната спирка при ПГ по облекло и текстил в посока жк „Дружба” и на кръстовището на ул. „Карлово” и бул. „Хр.Ботев”. В графика на фирмата изпълнител са заложени дейности по възстановяване след аварии на ВиК в жк „Дружба” при


бл. 335, 334 и 332.