Делово и тържествено в Средно училище "Никола Й. Вапцаров" - град Силистра, беше отбелязан патронният празник на учебното заведение, създадено през 1941 г. Днес в него учат над 600 ученици от първи до дванадесети клас.

Гости на събитието бяха заместник-областният управител Илиян Великов, кметът на община Силистра Александър Сабанов, Димитър Трендафилов - председател на ОбС - Силистра, д-р Габриела Миткова - началник на РУО на МОН, доц. д-р Николай Тодоров - директор на Регионален исторически музей - Силистра, Дочка Милушева и Стефка Стоянова - представители на фондации в сферата на образованието, и др.

Предшественици на днешното средно училище са румънското училище „Школа 2“ и българското начално училище „1 октомври“, създадено година след възвръщането на Южна Добруджа и Силистра към България. Пръв директор е Димитър Арнаудов. Преди повече от 70 години в учебната 1951-1952 г. училището получава името Начално училище „Никола Йонков Вапцаров“, което през 1954 година става основно с предучилищна детска градина към него.

В края на 50-те години училищното ръководство разработва проект за нова училищна сграда, която става факт през 1964 година. Паралелките вече са 24, а новата сграда разполага с кабинети по математика, руски език, физика, химия, има училищна радиоуредба, свой фанфарен оркестър.

10 години по-късно училището отново е в строителство. Под ръководството на арх. Мира Габрашкова започва строежа на сегашната сграда на училището, интегрирала и старата четириетажна част. Строителството завършва през 1982 година. Същата година то прераства в ЕСПУ. Това е и времето когато започва работа и експериментална програма, ръководена от БАН и акад. Благовест Сендов.

През учебната 1985-1986 година училището се профилира в естетическата насоченост. Приета е първата паралелка със специализирано изучаване на музика и изобразително изкуство. През 1989 г. е осъществен първи прием в хуманитарна паралелка с разширено изучаване на български език и литература и история. Години след това практиката за профилиране е прекратена, в момента учебното заведение е от тип „общообразователно средно училище“.