Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) търси проектант за трета лента в участъци от пътя Асеновград – Смолян. Срокът за подаване на оферти е до 11 януари 2024 г, а прогнозната стойност на поръчката за проектиране е 325 000 лв. без ДДС. Средствата са от бюджета на АПИ.

От пътната агенция припомнят, че през 2019 г.е направено прединвестиционното проучване, с което са определени участъците, в които е възможно да бъде изградена трета лента. Целта е улесняване на интензивния трафик и повишаване на безопасността на движение. Отсечките са с обща дължина близо 14 км.

Първият участък, предвиден за проектиране, е с дължина близо 4,9 км., а трасето преминава в близост до отбивките за Дряновец и Богутево. Вторият участък е между Чепеларе и завършва след кръстовището за Пампорово, с обща дължина 5,3 км. Третият участък е от отбивката за Момчиловци до Соколовци и е с дължина от близо 3,8 км.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Проектът ще подлежи и на екологична процедура, която като вид ще бъде определена от компетентния орган след неговото приемане. Също така ще бъдат проведени и съответните устройствена и отчуждителна процедури, тъй като третата лента в отделните участъци се разполага извън съществуващата транспортна територия на второкласния път, уточняват от АПИ.

Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще се пристъпи към избора на изпълнители на строителството и на строителния надзор при изграждането на трета лента в трите участъка от второкласния път Асеновград – Смолян, дъпълват още от Пътната агенция.