Димитър Кабаков и Лина Шишкова гостуват на Драго за да разкажат за един спектакъл, който ще се играе на 14 ти февруари в Сити Марк Арт Център.

Модерато кантабиле.

Чуйте: