Таксите за битови отпадъци в Панагюрска община ще останат на равнищата си от миналата година за 2024-та. Това стана ясно при обсъждането на План-сметката за управление на отпадъците, приета от съветниците в средногорския град.

За сметосъбиране и сметоизвозване ще са нужни 3 596 415 лева. За събиране и транспорт на боклука са предвидени 1 646 886 лева, за третиране на отпадъци - 1 192 229 лева, за поддържане на чистотата на обществени пространства - 757 300 лева.

Край Панагюрище е изградено съвременно депо, ползвано съвместно със съседната Община Стрелча. Накрото кметовете на двете общини обявиха, че скоро ще започне работата по Клетка 2 от депото и рекултивацията на първата клетка. При обсъждането на План-сметката се разбра, че в стоителството ще бъдат инвестирани 2 284 324 лева, които ще бъдат възстановени от РИОСВ на Община Панагюрище от внасяните отчисления по чл. 64 на Закона за управление на отпадъците.