Кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев подписа и връчи договорите на първите 4 стипендианти на общината в медицински специалности. 


Верена Калчорова, Катя Димитрова, Виолета Айгърова и Ивелина Карнобатлиева получават еднократна годишна стипендия от  2 000 лева от бюджета на общината. Те са от Свиленград, студенти редовна форма на обучение, специалност „Медицинска сестра”. След завършването си ще практикуват професията на територията на община Свиленград за минимум 3 години. 


Финансовото подпомагане е по инициатива на общинското ръководство и с решение на Общинския съвет, който прие Правилник за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от общината, обучаващи се в професионални направления „Медицина” и „Здравни грижи”. Целта е да се осигури необходимият кадрови ресурс за общинските лечебни заведения, здравни и социални услуги, коментират от местната администрация.