Художествена галерия „Христо Цокев” представя изложбата на Радка Стоева „СТРЪКОВЕ ТРЕВА” на 22.07.2022 от 13:30 ч., в зала ет.3

Намерението на художничката е да въведе зрителя в нейния визуален експеримент, свързан със светлината, колорита, пропорциите и движението на тревната структура. Тя представлява пластичен интерес за авторката веднъж, като единичен стрък и втори път, като общо въздейсвие на поляната, например. Ползвайки този природен принцип Радка Стоева разгръща инсталация, която е съставена от множество динамично експонирани елементи.

Изложбата на Радка Стоева се реализира в контекста на екологичните инициативи на Община Габрово и съпътства еко фестивала УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ.

Посетителите на ХГ „Христо Цокев” ще имат удоволствието да се срещнат със светлината, безгрижието, мечтанията и покоя, които претворява авторката до 17 август 2022 г.