Днес Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово посрещна своя стохиляден посетител. Това бяха две сестри – Маргарита Каракостова и Добрина Георгиева. Така, съвсем по габровски, галерията вместо един, има двама стохилядни посетители. Двете дами получиха абонаментни карти за безплатен вход на всички събития от културния календар до края на годината и печатни издания на ХГ „Христо Цокев“ и Съюза на българските художници. 

Системата за преброяване на посещенията е въведена през 2012 г., преди това такава липсва. Запазени са статистики относно конкретни събития, но систематизирането и съответно анализът на публиките, започва през 2012 г.

Тази седмица  галерията стана част от глобалната международна общност на ICOM. Така получи възможност да се включи в редица международни мисии, както и достъп до огромните ресурси на организацията.