Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) стартира кампания за набиране на номинации за Годишните награди на НСОРБ за 2022 г.

Съгласно Статута и видовете отличия на НСОРБ, Годишните награди за принос в развитието на общините и на местното самоуправление се връчват в пет категории:

• „Принос за развитие на местното самоуправление“ - за община,

• „Принос за развитие на местното самоуправление“ - за служител на общинска администрация,

• „Партньор на общините“ - за НПО и фирми дарители,

• „Общински инвеститор“ - за лица, извършили значими дарения,

• „Глас на общините“ - за медии, които коректно и задълбочено отразяват постиженията и проблемите на общините.

До 15 август 2022 г. НСОРБ приема предложения от общините за присъждане на отличия в следните категории:

• „Принос за развитие на местното самоуправление“ - за община и общинар (номинирайте Вашите добри практики чрез попълване на приложения електронен формуляр: https://forms.gle/zy6ibuGJFQGYR9rC9, y.koleva@namrb.org),

• „Партньор на общините“ - за НПО и фирми дарители (номинирайте на линк: https://forms.gle/zy6ibuGJFQGYR9rC9),

• „Общински инвеститор“ - за лица, извършили значими дарения (номинирайте на линк: https://forms.gle/zy6ibuGJFQGYR9rC9)

„Партньор на общините“ се присъжда на неправителствени организации, осъществили съвместен проект с община или физически и юридически лица - дарители на общини със значим принос за местната общност през годината.

Критерии за присъждане на отличието:

За партньор - НПО:

- Стойност на изпълнен съвместно с община проект, с финансиране привлечено от НПО;

- Постигнат ефект и устойчивост на проекта (социален, благоустройствен и др.).

За партньор-дарител (физическо или юридическо лице):

- Стойност на дарението (в лв.);

- Значимост и трайност на ефекта за местната общност.

„Общински инвеститор” се присъжда на физическо или юридическо лице, извършило значими инвестиции в български общини през годината.

Критерии за присъждане на отличието:

- Обща стойност на вложените инвестиции в общини през годината;

- Брой разкрити работни места;

- Реализирани подобрения на местна публична инфраструктура (техническа, социална, образователна и др.),

- Предоставена подкрепа за конкретни дейности на общините.

Със Статута и видовете отличия на НСОРБ, както и с критериите за присъждането на отличията в различните категории, може да се запознаете на: https://www.namrb.org/aktualni-dokumenti?&pg=2

Годишните награди на НСОРБ се връчват по повод Деня на българската община и местното самоуправление - 12 октомври, на специална церемония по време на Годишната среща на местните власти.