В 12-та авиационна база - гр. Долна Митрополия завърши обучението на специализантите от курс за придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „Войник, авиационно – технически специалист” и специалисти в системата за „Комуникационно, информационно и навигационно осигуряване”.

Специализанти завършиха успешно обучението си в  12-та Авиационна база

Тяхното обучение се проведе в „Центъра за подготовка и обучение” с началник подполковник Станислав Ангелов. Отговорник на курсовете бе капитан Цветелин Рангелов – началник на сектор „Авиационен и комуникационно-информционно навигационен“.

Обучението на авиационно-техническите специалисти се проведе в четири направления – „Самолета и двигателя”, „Авиационно оборудване”, „Радиоелектронно оборудване” и „Авиационно въоръжение”.

Теоретична подготовка бе насочена към придобиване на знания, свързани с основните дейности на авиационно-техническите подразделения, функционалните задължения на длъжността, технологията на авиационните материали, конструкцията и аеродинамиката на летателните апарати, оборудването и въоръжението. По време на практическите занятия курсистите усвоиха процеса по поддържането експлоатацията и ремонта на авиационната техника и придобиха умения за работа със специализираната апаратура.

Специализанти завършиха успешно обучението си в  12-та Авиационна база

Специализантите от курса за специалисти в системата на „Комуникационно, информационно и навигационно осигуряване” усвоиха знания и умения за експлоатация на комуникационна и навигационна техника, както и с особеностите, свързани с режимите на работа на средствата.

В заключителния етап от подготовката специализантите положиха теоретични и практически изпити, на които постигнаха много добри резултати. Средният успех на курса за „Авиационно – технически специалисти” е Мн. добър 5,10. С отличие завършиха редник Христо Александров, редник Янко Стоянов и редник Радослав Стойчев.

С успех Отличен 5,70 завършиха обучаемите от курса за „Комуникационно, информационно и навигационно осигуряване”. Отличниците са ефрейтор Желязко Куманов, ефрейтор Петър Петров, редник Христина Ковачева, редник Мария Драганова, редник Павел Димитров, редник Теодора Сербезова, редник Станислава Ангелова и редник Мирослав Делев.

Удостоверенията бяха връчени от началника на „Център за подготовка и обучение“ – подполковник Станислав Ангелов. Той поздрави обучаемите за отличните резултати, проявената отговорност към учебния процес и стремеж към усъвършенстване. Пожела им ползотворна и безаварийна работа.