Със свои решения САС и ВКС на Република България се произнесоха по постъпилите жалби на подсъдимите и частните обвинители срещу присъдата на Окръжен съд – Кюстендил, по делото за убийството на Николай Радев, извършено през 2014 г. в гр. Дупница. Горните инстанции измениха присъдата на Окръжен съд – Кюстендил, с която тримата подсъдими - Н.В.К., И.В.К. и В.Н.К. бяха признати за виновни по повдигнатите срещу тях обвинения, като бяха определени окончателни наказания „лишаване от свобода“.

На Н.В.К. като извършител на умишлено убийство е определено наказание в размер на 4 години, което да бъде изтърпяно при режим общ“. На И.В.К. и В.Н.К. като негови помагачи, са определени наказания от по 3 години, което първият от тях следва да изтърпи при режим „общ“, а за вторият е определен изпитателен срок от 5 години.

Присъдата на Окръжния съд в останалите й части, включително за уважените граждански искове и разноските по делото, е потвърдена.