Община Пазарджик започва работа по един от най-мащабните си проекти с финансиране от еврофондовете. По силата на подписан миналия месец договор ведомството ще получи 48 699 163 лева за проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик“ по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. 41 395 163 лева се финансират от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 7 304 000 лева са от държавния бюджет. 

Пазарджик е една от общините с най-високо финансиране в цялата страна, което обаче е и повод за притеснения - това означава, че въздухът е сред най-силно замърсените, коментира Цветелина Купенова, нечелник на кабинета на кмета и ръководител на проекта.

Зам.-кметът Любомир Гечев допълни, че роля за това имат главно печките на твърдо гориво, затова специфична цел е те да бъдат заместени от екоалтернативи. Това може да са климатици, термопомпи, пелетни камини. Планирано е да бъдат извадени от употреба над 9300 стари печки в 5500 домакинства, които ще получат безплатно нови отоплителни уреди по избор. Интересът към тази възможност още на старта е много голям - вече са подадени над 2200 молби от домакинства.

Скоро ще започне информационна кампания, в която на хората ще се разяснява какво печелят, ако се включат в проекта, както и как може да кандидатстват. Тя ще бъде проведена както в града, така и в малките населени места.

Документи за участие се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа и чрез електронна поща на адрес kav_pazardzhik@abv.bg.

Подробна информация за проекта е публикувана на сайта на Община Пазарджик www.pazardzhik.bg.