"Напоителни системи-клон Средна Тунджа" извърши зарибяване на "Мечкаревската дупка" с около 400 килограма риба, съобщи инж. Пламен Иванов, изпълнителен директор на дружеството.
По думите му, започнало е преместването на риба от участъка, в който ще се извършва цялостно бетониране на каретата на Канал М1 / в района на Гавраилово, Чинтулово и Самуилово/ и за целта той се пресушава.

Служители на дружеството са преместили в Мечкаревската дупка различни видове сладководна риба- каракуда, кефал, алай ,гърбавица, амур и др.

Пламен Иванов уточни, че преместването е извършено в присъствието на кмета на с.Мечкарево и е съгласувано с Изпълнителна Агенция "Рибарство и Аквакултури".