Областният управител на област Добрич, като възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, публикува Решение за откриване на процедура чрез публично състезание, за възлагане на обществена поръчка за обезпечаване с водноспасителна дейност на 6 неохраняеми морски плажа на територията на област Добрич за 2022 г. Плажовете и схемите за разполагане на 6 спасителни поста са одобрени от министъра на туризма. За настоящия летен сезон с по един спасителен пост до 15 септември от датата на сключване на договор след избор на изпълнител ще са морски плажове: „Космос", "Крапец-север" (част 2), „Шабла", „Добруджа-север 1", „Добруджа-север 2" и „Фиш-Фиш нов".

Процедурата за избор на изпълнител е обявена в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“