„Крайно време е да обединим усилията си и да имаме ясна, точна и перспективна политика на земеделието в България. Сегментирането вече не е актуално. Трябва да започнем да градим заедно. И тук е мястото на Български фермерски съюз. Но колкото и красив да е един устав, една програма със заложени цели, те опират до духа на хората, които ще ги претворяват“- С тази заявка за обединение на бранша новоизбраният председател на Областната структура на Български фермерски съюз в Стара Загора Стойно Недев оглави земеделската организация в региона. Той бе избран на Учредително събрание на съюза, в което се включиха над петдесет души- земеделски производители, браншови организации, асоциации и др. С главната цел за сто процентова равнопоставеност и ефективен контрол, на събранието бе определен и седем членен управителен съвет, съставен от почти целия спектър на земеделието и преработвателната промишленост.  

„Нашата идея е да обединим сектора, да бъдем по-ефективни, да се подкрепяме и да отстояваме заедно исканията си. Защото в момента липсата на единство е фундаментален проблем пред земеделието ни. Затова трябва да работим заедно да преодолеем предизвикателствата и несгодите. В противен случай, проблемите се изкривяват", каза председателят на Български фермерски съюз Георги Стоянов, който присъства на учредяването на областната структура на неправителствената организация в Стара Загора.

"Ясно е, че проблеми има и трябва да се променят правилата. Държавата помага, но нека тази помощ да бъде по-организирана, за да стигне до хората, а не да отчитаме, че просто сме направили нещо“, подчерта той,  Български фермерски съюз вече има свои представителства в София, Челопеч и Смолян, а през следващите седмици ще учради и в областите Бургас, Пловдив, Пазарджик.

Още новини от Бургас