Сигнал за гола сеч в коритото на Марица в Пазарджик проверяват експерти от РИОСВ-Пазарджик. Той е подаден на "зеления телефон" на инспекцията през миналия месец. За момента не не съобщава дали дейностите са законни, макар да е изискана информация от институции, отговорни за посочените участъци.

Служители на екоинспекцията са извършили проверка на място. Установено е, че е извършена сеч на цялата дървесна и храстова растителност и по двата бряга на река Марица в участък от речното легло между моста, свързващ  ул. „Царица Йоана“ и бул. „България“ в Пазарджик до точка, намираща се западно от моста „Атлантик“. Отсечени са издънки на върба и топола, израсли от основата на отрязани през предишни години пънове. От състоянието на растителността става ясно, че сечта е извършена тази година, но преди повече от три седмици.

Преобладаващата част от дървесината стои на мястото, на което е отсечена, с изключение на тази върху площ от около 6 дка, която е извозена и складирана извън леглото на реката. 

РИОСВ е изпратила запитване до Областна администрация и до Община Пазарджик за да получи информация и документи за възложителя на сечта, на какво основание, кога и от кого е извършена, защо част от дървесината е изнесена от речното легло, а друга част е оставена на място.