"Палати от колиби" е първата самостоятелна изложба в България на живеещата в Ню Йорк художничка Миряна Тодорова. Ще разберете какви са трудностите и тенденциите в съвременното изкуство днес, как може една гениална картина наистина да бъде създадена в рамките на едва 5 минути.

Немалко хора смятат платната на модерното изкуство за нелогични драсканици без ясни послания. Миряна Тодорова заклеймява стереотипите, разкривайки сложните концепции зад своите картини.С нея разговоря Божидар Русев.