Изготвено е предложение за целево финансиране на 9 инвестиционни проекта в област Видин, съобщиха от Областната управа на Видин.

Междуведомствена работна група към Министерски съвет предлага списък с проекти за целево финансиране на 303 проекта в 194 български общини.

Средствата от държавния бюджет 2022 г., определени за целта, за всички общини на територията на Република България са 426 860 192,95 лв.

 Одобрените проекти за област Видин, както и предвидените средства за тях, са за 9 проекта на 7 общини, на обща стойност 8 892 692,00лева. Проектите включват реконструкция ва ВиК мрежи и ремонти на общински пътища:

Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец, община Ружинци - 481 042,00лв.;

Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на град Белоградчик – 869 049,00лв.;

Реконструкция водопровод на село Косово, община Брегово – 1 827 773,00лв.;

Реконструкция водопровод на село Делейна, община Брегово, втори етап -  814 521,00лв.;

Рехабилитация на бул. „Панония“, гр. Видин– 3 500 000,00 лв.;

Основен ремонт на улица „Бреслето“, град Грамада – 261 789,00 лв.;

Основен ремонт на улица „Ангел Мишев“, град Грамада – 29 830 лв.;

Ремонт на част от улица „Георги Марков“ с. Ново село и ул. „Дванадесета“, с. Флорентин – 608 688,00 лв.;

Възстановяване на асфалтова настилка след подмяна на водопроводна мрежа 19км., с. Чупрене – 500 000,00 лв.

Това финансиране на Министерския съвет ще помогне за подобряване състоянието на областната инфраструктура, като по този начин се повиши и качеството на живот в общините в област Видин.