Местна инициативна рибарска група Самоков – Белица – Сърница учредиха трите едноименни общини по време на проведено преди дни първо общо събрание. Предстои подготовката на изработването на Стратегия за развитие на рибарската територия, която ще обхваща и трите общини, за следващия програмен период.

Новата Местна инициативна рибарска група Самоков – Белица – Сърница си поставя редица цели. Първата е насърчаване, съдействие и подпомагане на устойчивото развитие на отрасъла рибарство и аквакултури в България. Освен тов ке се работи за повишаване конкурентоспособността на предприятията в сектор “Рибарство и аквакултури” и разкриване на нови работни места, съхранение и развитие на местното културно, историческо и природно наследство, развитие на човешкия потенциал и изграждане на капацитет за подготовка и управление на проекти, засилване ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности.