Сагата с почистването на коритото на река Марица вече е в миналото. От днес действията по премахване на дървесна и храстова растителност без наносни образувания, вече са факт.

Почистването ще обхване участъка от жп моста до съоръжението за завиряване на реката. Той е в урбанизираната територия на Пловдив и е разделен на няколко части. В речното корито ще се влиза от съществуващите подходи – три от страната на южния бряг и два – от северния, обясниха  зам.-кметът по екология Иван Стоянов и представителят на фирмата-изпълнител на поръчката „БКС – Озеленяване“

Срокът за изпълнение е 90 дни, а стойността на договора е близо 1 милион лева без ДДС.