В Окръжен съд – Враца днес бе освободена, поради навършването на 65-годишна възраст, съдия Агнеса Ставарова - Заркова.

Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – София през 1981 г. От 01.08.1984 г. до настоящия момент е работила единствено в съдебната система, като младши, районен и окръжен съдия. Повече от 30 години съдия Ставарова правораздава във Врачанския окръжен съд, като разглежда наказателни дела. В периода от март 1998 г. до юли 2009 г. тя е заместник-председател, а от юли 2009 г. до юли 2014 г. Агнеса Ставарова - Заркова е председател на Окръжен съд – Враца. В годините съдия Ставарова се доказа, като справедлив и безпристрастен магистрат. Като заместник-административен ръководител и административен ръководител на съда, тя даде своя принос за укрепване авторитета на институцията и за повишаване на доверието в съдебната власт. В периода, когато Агнеса Ставарова – Заркова е заместник административен ръководител и административен ръководител на Окръжен съд – Враца той получава статута „Съд-модел в България“.

Най-висока оценка за дългогодишния й труд постави Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като на 24 октомври т. г. поощри съдия Агнеса Ставарова - Заркова с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен“ и с парична награда в размер на 1500 лв.

Отличието е за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.