Варненският административен съд отмени решението на главния архитект на морската столица, с което се отказва издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти. Делото бе образувано по жалба на дружествата „Златни пясъци“ и „Паркстрой - Златни пясъци“. Съдът връща преписката на главния архитект за ново произнасяне.

В мотивите си съдът сочи, „Златни пясъци“ е курорт с национално значение, поради което компетентен да издаде разрешението за поставяне на преместваемите обекти на територията му е главният архитект на община Варна.

Съдебният състав приема, че административен акт, издаден от административния орган, без да са съобразени дадени от съда указания по тълкуването и прилагането на закона, е материално незаконосъобразен, но не и нищожен.

Процесното решение, с което е отказано издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, е издадено от административния орган, без да са съобразени дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона, което обуславя извод за неговата материална незаконосъобразност и е основание за неговата отмяна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.