Административният съд в Смолян, отхвърли жалбата за касиране на местните избори за кмет на Община Смолян. Решението на Общинската избирателна комисия, с които Николай Мелемов от ГЕРБ получи четвърти мандат бе оспорено от кандидатът за кмет от ПП “Движение Нашия град” Стефан Сабрутев. Разликата между двамата на втория тур бе от 149 гласа. 

Според магистратите, жалбата е неоснователна и се отхвърля. 

Освен това, жалбоподателят е осъден да заплати на Общинската избирателна комисия в Смолян деловодни разноски в размер на 3000 лв. като същата сума трябва да бъде изплатена и на Николай Мелемов, отново за направени разходи, свързани със съдебния процес. 

Делото бе гледано в четири поредни дни през изминалата седмица, като бе допуснато и повторно броене на бюлетините. 

Решението подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок.