С апаратура от най-висок клас се сдоби МБАЛ – Смолян през последната седмица. Лечебното заведение е закупило ехокардиограф и многофункционална високопроизводителна цифрова ултразвукова система, които ще се на разположение на отделенията по кардиология и  вътрешни болести.

Апаратурата възлиза на малко над 310 000 лв, а средствата са осигурени от Министерството на здравеопазването .

Ехокардиографът е от съвременно поколение, с много възможности за диагностика в кардиологията.

С многофункционалната високопроизводителна цифрова ултразвукова система лекарите от Вътрешно отделение ще могат вече да правят контрастна ехография и еластография, която измерва плътността на черния дроб.