Завърши ремонтът и внедряването на мерки за енергийна ефективност в сградите на детските градини “Радост” и “Слънце”.

Дейностите в базите на детските заведения включваха - изолация на сградите, подмяна на дограмата, ремонт на покривите и нови отоплителни инсталации.

В сградата на ДГ “Радост” са поставени термопомпи въздух-вода и е монтиран фотоволтаичен генератор за собствено потребление. По този начин ще се постигне близко до нулевото потребление на енергия, като 74% от нея ще е от възобновяеми източници.

Ремонтните дейности в детска градина „Слънце“ обхванаха изграждането на фотоволтаична система на покрива, както и генератор за собствено потребление. В сградата отново ще се постигне близко до нулевото потребление на енергия.