Регионалната дирекция на националния строителен контрол в Габрово ще извърши проверка до седмица във връзка със строителните дейности в музея на открито "Етър" край Габрово по искане на Гражданска инициатива. Нейни представители изпратиха писмо до министерствата на културата и на туризма с твърдението, че дейностите не се извършват качествено.

Преди и след

Предимно в социалните мрежи тече дискусия относно начина на ремонт и реставрация най-вече на водните съоръжения и опазването на автентичността им. С година е удължен и срокът на проекта, който трябваше да приключи в края на декември.

Директорът на музея проф. д-р Светла Димитрова с информация за хода на изпълнението на проекта и как екипът на музея гарантира качеството на извършваните дейности.