Средната месечна заплата в Пловдив област за първите три месеца на годината е 1606 лева. Спрямо същия период на предходната година в обществения сектор брутното възнаграждение нараства със 17.5%, а в частния сектор - с 16.9%, показват данните на  Териториалното статистическо бюро – Юг.

Статистиката сочи още, че по размер на заплатите, Пловдивска област е на шесто място в страната, като първенството държи София с 2 603 лева.

В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Пловдивска област са с 3.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 20.8%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8.9% и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6.6%.