„Русе притежава голям потенциал. Обособява се като втория индустриален център в страната след София област.  Стремим се да привличаме високотехнологични компании и за изминалите 4 години в града ни бяха инвестирани немски, италиански и австрийски капитали за автомобилната и производствената индустрия. Добър показател е и че местните компании се разширяват, български предприемачи също избират Русе“, заяви кандидатът за кмет Пенчо Милков в среща със служители на „Органиче“ ЕООД в град Мартен.

Въз основа на сключения меморандум с най-успешната – Тракия икономическа зона, в ход са отчуждителни процедури за обособяването й с единно ръководство и в Русе. Добрият опит от Южна България показва, че първите инвестиции в тази посока ще бъдат в изграждането на обучителен център за кадри.

Кандидатът на МК „БСП за България“ отбеляза още, че през последните години администрацията работи приоритетно с организациите, избрали Русе и готови да вложат средства. Това е един от начините за стимулиране на икономическия растеж на Русе и региона, за да не се губи инвеститорският импулс. Пенчо Милков изтъкна, че конкурентните предимства на Русе  са все по-видими – Румъния и България сключиха споразумение и предстои определянето на точното местоположение на втория мост над Дунава, свързващ Русе и Гюргево. През декември се очаква да започне работа и възстановената жп връзка между Русе и летището в Букурещ – едно от най-бързо развиващите се в Европа. 

„Магистралата Русе-Велико Търново е определена за национален приоритет и има избран изпълнител. Очакваме съвсем скоро да започне и строителството и“, заяви Милков.

В последните 4 години приоритет за него бе обръщането на погледа на държавата към проблемите и възможностите на Русе, което бе постигнато. 

Визията за следващия мандат на Пенчо Милков е да продължи използването на експертизата на сформирания Съвет по икономически въпроси и Русенския университет, създаване на споделено пространство за работа и идеи, поддържане и разширяване на приятелските връзки с Румъния, побратимените градове и други държави. 

За гарантиране на приходите на община Русе и стабилното й състояние той предвижда да продължи усилването на общинските предприятия и разширяване на дейността им, така че русенци да имат по-добри услуги и приходите от тях да не изтичат към външни фирми.

Купуването и продаването на гласове е престъпление.