Без класиране завършва обявеният от образователното министерство конкурс за началник на Регионално управление на образованието – Хасково. Това е решението на комисията, обявено на официалния сайт на министерството.


Петима бяха първоначално кандидатите за поста, който след пенсионирането на титуляра Веселина Павлитова временно зае Силвия Касабова. Тя бе сред четиримата, допуснати до втория етап, заедно с Багрян Йорданов, Деян Янев и Йовка Кабова. До него не стигна Милена Бургазова, като посочените основания са, че не отговаря на изискванията за минимален професионален опит - 5 години опит на ръководна длъжност в институциите от системата на предучилищното и училищното образование или опит на ръководна или експертна длъжност в администрация, свързани с предучилищното и училищното образование или минимален ранг – II младши.


Очаква се за поста да бъде обявен нов конкурс, а временно изпълняващ да остане Силвия Касабова.