Директорът на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев прекрати процедурата за добив и преработване на руди с волфрам от находище „Грънчарица-център“ край велинградското село Кръстава. Това се случва за втори път, след като през 2017 година ведомството не одобри същото инвестиционно предложение от същия възложител - „Ресурс-1“. Решението тогава бе обжалвано, но съдът го остави в сила.

През юли тази година фирмата е внесла ново инвестиционно предложение, но със същото съдържание като първото. От РИОСВ отговарят, че то е недопустимо по две причини. Първата е, че вече има влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни. Освен това сега има и становище от НЕК, че инвестиционното предложение е недопустимо спрямо съоръженията на събирателна деривация „Бистрица“ към язовир Батак, която се явява сервитутна зона, попадаща в находището, предмет на инвестиционното намерение. В нея се разрешава дейност само във връзка с поддържане и експлоатация, но не и проучване и добив на подземни богатства.

Непосредствено преди издаването на Решението на директора на РИОСВ-Пазарджик в инспекцията e входирано писмо от възложителя „Ресурс-1“АД, с което е направено искане за прекратяване на производството по тяхна инициатива. В него се посочва, че ще бъде внесено ново уведомление за инвестиционно предложение, което ще бъде съобразено с изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни документи.