Няма непосредствена опасност за околната среда вследствие на възникналия днес инцидент в „Лубрика“ АД, в Източна промишлена зона на гр. Русе.

След получен сигнал за взрив на цистерна на територията на предприятието, директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова и експерти извършиха оглед на място. От компетентните институции са предприети всички необходими мерки за овладяване на  ситуацията, при която има човешка жертва.

Няма опасност за населението след взрива на цистерна в завод в Русе

Моментните данни от автоматичната станция на контрол качеството на атмосферния въздух, която е разположена на територията на Втора РСПБЗН-Русе не показват превишения на следените атмосферни замърсители при възникването на инцидента.

Метеорологичните условия са благоприятствали за бързото разсейване на димните газове от взрива. Посоката на вятъра е била северозападна и газовете не са се разнесли към  града. Маслата, които са били в цистерната и използваните гасителни средства са постъпили в приемната шахта -  каломаслоуловител на предприятието.

Цистерна се взриви в Русе, има загинал

„Лубрика“ АД е оператор с издадено комплексно разрешително. Дружеството е информирало инспекцията за възникналия инцидент. След приключване на разследването по случая РИОСВ-Русе ще упражни последващ контрол.  

Новините от Русе