Сборникът „Четите и четническата тактика в националноосвободителните борби на българския народ през XIX век“ ще бъде представен в Сливен днес, 8 декември, от 16 ч., в сградата на Регионалния исторически музей.

Изданието е посветено на 180-годишнината от рождението на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Включени са всички одобрени статии по темата от плануваната за 2020 г. Национална научна конференция, която заради пандемията, не се осъществи.

Изданието стана факт с финансовата подкрепа на Общинския фонд „Култура“. То е изготвено под научната редакция на проф. д-р Пламен Митев и е рецензирано от доц. д-р Христо Беров и доц. д-р Радослав Спасов, съобщиха от РИМ „Д-р Симеон Табаков“. В него са включени 17-те доклада на водещи историци, които бяха представени за конференцията. Разработките разглеждат живота и делото на двамата войводи, както и съдбата на заловените участници във въоръжената чета от 1868 г., на бойния ѝ път през Павликенския край, на въстанието на селяните от Северозападна България от 1850 г. и други теми.