Община град Добрич информира, че в седмицата 12-16 декември продължават ремонтните дейности по:

  • Ул.“Русалка“ ( в участъка от ул.“Ясна поляна“ до бл.49, ж.к. Балик) - полагане на плътен асфалтобетон;
  • Кв. “Йовково“ междублоково пространство пред бл.25 и бл.27 -  полагане на плътен асфалтобетон;
  • Ул.“Иван Вазов“ (в участъка от ул.“Сан Стефано до ул.“П. Хитов“) – ремонт на тротоарната настилка;
  • Ул.“Ген. Колев“ (в участъка от ул.“Любен Каравелов до ул.“Ст. Михайловски“) – ремонт на тротоарната настилка;
  • Ул.“Любен Станчев“ -  полагане на плътен асфалтобетон;
  • Участъка от бул.“25-ти септември“ до ПГВМ „Проф. Георги Павлов“.

Продължава плановото изкърпване на уличната мрежа на гр. Добрич в следните участъци: Бул. “Добруджа“, бул. “Русия“, ул. “Вардар“, ул. "Хан Тервел“, ул. "Цар Иван Шишман" (от бул. Добруджа до ул. “Хан Тервел“), ул. “Тимок“, ул. “Силистра“, ул. “Петко Д. Петков“, ул. “Осъм“ (от ул. “Княз Дондуков“ до ул. “Цимерман“), ул. “Крайовски договор“, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ (от бул. “Добричка  епопея“ до бул.“Трети март“), ул. “Ильо войвода“ (от ул. “Славянска до ул.“Р.Княгиня“), ул. “Гоце Делчев“, ул. “Васил Левски“, ул. “Аврора“ (от ул. “Ген.Г.Попов“ до бл.9, ж.к. “Хр.Ботев“), ул. “Ген.Г.Попов“, ул. “Янтра“, ул. “Самарско знаме“, ул. “Сан Стефано“, ул. “Росица“ (от ул. “Н.Петков“ до ул. “Иван Георгиев“, паркинг от ул. “Страцин“ до х-л Москва, ул. “Отец Паисий“ (от бул. "Добруджа“ до бул. “25ти септември“), ул. “Ген.Колев“ (от бул. “Трети март“ до ул. “З.Стоянов“, ул. “Кубадин“,  ул. “Марица“, ул. “Иларион Макариополски“ (зад СГКК)

Община град Добрич апелира водачите на МПС да не паркират по уличните платна от 8.00 до 17.00 ч., за да не възпрепятстват ремонтните дейности, а собствениците на автомобили, живеещи и работещи в районите на ремонтните дейности, да поставят мобилен номер за връзка на видно място на превозните средства, за по-добра координация с ръководителя на обекта.