Община Сърница очаква помощ от 2 729 122 лева, с които ще бъде ремонтиран единственият път до планинските села Побит камък и Медени поляни. Това съобщи кметът на родопското градче Неби Бозов.

Вчера в Министерство на регионалното развитие и благоустройството е подписано споразумение за предоставяне на финансови средства в размер на 2 729 122 лева. С тази сума ще започне реализацията на проекта за рехабилитация на общински път от Държавно горско стопанство "Селище" през село Побит камък до местността Овчарниците. Средствата ще се предоставят на два транша през 2022 година и представляват първата половина от предвидените финансови субсидии от МРРБ за осъществяване на общински проекти от обществено значение. Втората половина се очаква да се осигури с бюджета на страната за 2023г.

Този общински път е единственият достъп на хората в Побит камък и Медени поляни към останалите пътни артерии от републиканската и общинската пътна мрежа, както и до областния и общинския център.