Одобрено е проектното предложение на Община Добричка за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Рехабилитация на част от сграда Народно читалище „Асен Златаров – 1940“, село Стефан Караджа, община Добричка“.

Общият бюджет на проекта е в размер на 254 256 лв. с вкл. ДДС, от които 119 500 лв. се финансират от Министерството на труда и социалната политика, а 134 756 лв. се съфинансират от бюджета на Община Добричка. Сградата на читалището в село Стефан Караджа се намира в центъра на селището и е строена през 1940 г.  

Одобреното проектно предложение включва извършване на основен ремонт на покрива на сградата, полагане на топлоизолация и изграждане на нова водоотвеждаща система на покривната конструкция. Ще бъде монтиран окачен таван на част от помещенията в сградата на втория етаж, а старата дограма ще бъде подменена. В зрителната зала ще бъдат реновирани електрическата инсталация и подовото покритие на сцената.

Най-късно до средата на 2023 г. трябва да бъде избран изпълнител и да стартира дейността по обекта.

Проект „Красива България“ е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.