Средства за финансирането на проекта за ремонт на физкултурния салон в училище „Иван Вазов“ в Русе бяха одобрени от Министерството на младежта и спорта. С подписа на министър Весела Лечева ще бъдат предоставени 425 491,98 лв., с които ще се укрепи и модернизира салона.

          Припомняме, че Община Русе кандидатства с проектно предложение по Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост.

          През януари тази година бе обявена и обществена поръчка за ремонта на физкултурния салон в училището, като до дни се очаква финализирането ѝ и избор на изпълнител.

          Проектът предвижда да бъде изградена система инжекционни пилоти и нова стоманобетонна обрамчваща система, които да поемат товара от компрометираните носещи зидове.

          След приключване на дейностите по укрепване на сградата ще се възстановят всички фасади. Предстои поставяне и на нови улуци и водосточни тръби.

          Във вътрешната част на салона е предвидено освежаване на стените, подмяна на настилката и монтаж на нови енергоспестяващи стъклопакети. Нов баскетболен кош и мрежа за волейбол ще допълнят подобрените условия за спорт.

          Максималният срок за изпълнение на всички ремонтни и възстановителни дейности е 270 календарни дни след откриване на строителната площадка.