Ръст на туристите през септември регистрират в област Смолян, по данни на Териториално статистическо бюро - Юг. Спрямо предходната година, през септември 2023 г. реализираните нощувки се увеличават с 4.7%, а в сравнение с предходния месец намаляват с 50.5%, сочат още данните на статистиката. 

През септември 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 53.5% от нощувките на чужди граждани и 37.6% - на български. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.7% - на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 14.7 и 25.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2023 г. се увеличават с 14.4% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достигат 22 979. 

От всички пренощували лица 94.3% са български и са реализирали средно по 2.2 нощувки. От тях 34.3% са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужди граждани са 1 317, като 54.5% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 

Най-много чужди граждани, посетили и пренощували в местата за настаняване на област Смолян през септември 2023 г., са граждани на Израел - 34.9%, Германия и Обединено кралство -по 5.5%, Франция - 5.4%, и Гърция - 5.0%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2023 г. е 18.3%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 26.9%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди - 18.1% и с 1 и 2 звезди - 12.4%. Заетостта на леглата намалява с 15.2 процентни пункта спрямо месец август 2023 година. В сравнение със същия месец на предходната година, през септември 2023 г., заетостта на леглата в местата за настаняване нараства с 0.7 процентни пункта.

Приходите от нощувки през септември 2023 година са 2 596.6 хил. лв. - от българските граждани са 2 447.3 хил. лв., а от чуждите 149.3 хил. лева. В сравнение със септември 2022 г. приходите от български граждани се увеличават с 16.3%, а тези от чужди граждани намаляват с 14.9%. В хотелите са постъпили 83.5% от общите приходи на областта.