Близо 267 млн. лева са постъпленията в НАП Варна към 17 март, което е с 46 млн. лв. или 21 % повече спрямо същия период на миналата година.

По- високата събираемост е резултат от екипната работа и ясна стратегия на данъчните в морската столица, която пряко кореспондира с повишаване на данъчната култура от страна на задължените лица, изтъкват от институцията.  

До средата на март приходите за централния бюджет надвишават 134 млн. лв., което е увеличение с 24 на сто, в сравнение с първите два месеца и половина на предходната година. Събраният данък върху доходите на физически лица е над 39 млн. лв., корпоративен данък – над 3 млн. лв. и повече от 80 млн. лв. ДДС.  Постъпленията от ДДС в бюджета бележат ръст с 34 %, което се равнява на 20,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на предходната година.

Приходите от осигурителни вноски към 17 март надвишават 132 млн. лв., което е с над 20 млн. лв. или 18 % повече спрямо първите два месеца и половина на миналата година.

Запазва се тенденцията от минали години за трайна  положителна промяна в поведението на длъжниците. Наблюдава се ръст на доброволното деклариране и плащане на задълженията, отбелязват от приходната агенция.