Над 42,7 млн. лева са постъпленията в офиса на НАП в Смолян към 17 март 2023 година, което е със 6,3 млн. лв. или близо 17 % повече спрямо същия период на миналата година. До средата на март приходите за централния бюджет надвишават 18 млн. лв., което е увеличение с 19,1 %, в сравнение с първите два месеца и половина на предходната година. Събраният от НАП данък върху доходите на физически лица е близо 4,6 млн. лв.,  корпоративен данък – 555 хил. лв. и над 11 млн. лв. ДДС.  Въпреки намалената ставка на данък добавена стойност за някои стоки и услуги от 20 % на 9 %, постъпленията от ДДС в бюджета бележат ръст с 30,7 %, което се равнява на 2,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на предходната година. 

Приходите от осигурителни вноски към 17 март надвишават 24,4 млн. лв., което е с над 3,3 млн. лв. или 15,7 % повече спрямо първите два месеца и половина на миналата година.