Сдружаването в сектор “Селско стопанство” в цял свят играе своята ключова роля в създаването на устойчиви и успешни земеделски общности. 

Кооперирането на земеделските производители улеснява достъпа до ресурси, дава възможност за по-добра пазарна реализация и гарантира по-ефективно справяне с предизвикателствата на модерното земеделие.

Сдружаването ли е пътят към успешното фермерство, питаме Рангел Матански - животновъд от Пловдивско.

"Сдружаването е пътят към успешното земеделие, споделянето на опит и знание, общата работа винаги са от полза за всеки земеделски производител. Вярвам, че това е начинът да работим в своите стопанства, но и да се развиваме, защото има безкрайно много възможности за младите земеделци, когато те работят в екип и това е от полза за всички. Част от тези възможности са и част от Общата селскостопанска политика", обясни младият човек.Къде обаче са основните спънки? 

"Сдружаването е възможност, но най-важното е да разберем, че, когато работиш за общото благо, е важно да вземеш малка част от него, която е от полза за стопанството, а не да дърпаш всичко към себе си, защото самата идея на сдружаването е да печелиш от общото. А не да работиш така, че общото изцяло да е за теб. Когато разбереш, че ползата за индивида от общото е по-голяма, но не да вземеш всичко за себе си, тогава ще работиш със своите колеги, за да се получават повече пари и самото сдружение да е по-силно. И всички печелят от него", категоричен е Матански.


Рангел Матански е един от младите фермери, които успяха да се кооперират и да създадат сдружение на производители. За добрия пример разказва в подробности.

"Аз имах удоволствието да подпомогна създаването на седем организации на производители, които кандидатстваха по мярка 9 и получиха подпомагане. Ползата беше това, че всички, които участваха в тези сдружения, оцеляха въпреки сътресенията и трудностите и развиха своите стопанства. Естествено, не всички продължиха тази дейност, защото имаме смяна на поколенията и други независими от нас причини. Но като цяло сдружаването им помогна да получат един по-висок доход и да бъдат информирани по-рано за всички възможности, от които могат да се възползват", добави той.

А какво бихте казали на младите хора, които се чудят дали да поемат по пътя на земеделието?

"Земеделието е възможност. То не е само производство на земеделска продукция и Общата селскостопанска политика го показа. Това е възможност за развитие на мислене и потенциал за бизнес", заключи Рангел Матански.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg